Verwonderen – hoe ga jij om met ‘signalen’?

Hoe ga jij als ondernemingsraad(slid) om met signalen die je opvangt?

Onlangs moesten we onze hond laten inslapen. Tijdens al mijn wandelingen met hem deed ik inspiratie op voor mijn blogs. Ik merk dat ik die wandelingen ook om die reden mis, maar constateer ook iets bij mezelf. De verwondering over vele mooie dingen in de natuur, de blik waarmee ik naar dingen heb leren kijken, is gebleven. Op een stralende ochtend deze week heb ik me binnen twee uur al weer verwonderd over:

 • die ene amandel die aan onze boom zit, opengebarsten doorgroeit en nu bijna eetbaar is (helaas: slechts 1)
 • die libelle op de rand van de schutting, die accepteerde dat ik foto’s schoot tot op 20 cm (prachtig)
 • mijn 70 kilo’s versus 4x ca. 100 op de sportschool (wie valt nu op?)
 • al die mensen die reageren op het resultaat van mijn opruimwoede op een weggeefpagina (en de prachtige verhalen die ik hoor over wat men ermee doet)

Die verwondering gaf me al weer zoveel energie. Verwondering … het bracht mijn gedachten bij de medezeggenschap, bij een OR.

OR en achterban

Als een OR goed contact heeft met zijn achterban, weten medewerkers (van laag tot hoog niveau) die OR te vinden. Zie ook deze eerdere blog over achterban, of deze. Dan bedoel ik dat in de zin van:  elkaar weten te vinden om het met elkaar ergens over te hebben. Niet in de zin van: klachten neerleggen bij de OR.

Als een OR in de gelukkige positie is gekozen te zijn in een organisatie waar tijdige betrokkenheid bij besluitvorming hoog in het vaandel staat, kan dat ook betekenen dat die OR afspraken maakt over betrokkenheid van medewerkers bij die besluitvorming. De bestuurder kan van managers en leiding vragen om medewerkers te betrekken bij bespreking over de veranderingen en een OR kan medewerkers ertoe stimuleren dat ze zelf meepraten over wat er moet veranderen. Zo kan draagvlak ontstaan dat blijvend is. (Zie voor de in mijn ogen beste besluitvorming een eerdere blog.) Als medewerkers de uitkomsten van hun eigen overleg dan aan de OR terug melden, kan in het ideale geval de OR op basis van die gegevens een voorgenomen besluit in het overleg met de bestuurder afhameren, er een klap op geven, er snel mee akkoord gaan.

Als … alle wijzigingen in een organisatie en/of regelingen op die manier tot stand zouden kunnen komen, zou de agenda van de overlegvergadering snel afgehandeld kunnen worden, en zou de OR het met de bestuurder kunnen hebben over al die zaken die er nog aan komen en waarover de OR op enig moment ook wat moet/wil zeggen. Als … er dat goede contact met de achterban is, kan de OR ook signalen afgeven over wat er speelt in de organisatie.

Signalen

Maar wat valt daar dan onder, onder die signalen? En hoe ga je ermee om? Wat is de definitie van een signaal? Op internet is er veel over te vinden. Maar hebben we het bij het praten erover, over hetzelfde begrip? Wat bedoelt een bestuurder als hij ‘graag signalen ontvangt’ van de werkvloer, of wat bedoelt de OR als hij ‘signalen heeft opgevangen’ dat …

Begripsduiding signaal en afspraken

Het is raadzaam om – wanneer het begrip signaal genoemd wordt – het er samen over te hebben: wat verstaan we daar dan onder? Hebben we het over hetzelfde? (Deze vraag blijft terugkomen, keer op keer.) En er dan afspraken over te maken:

 • hoe ga je met signalen om (bijvoorbeeld wel of niet toepassen van hoor en wederhoor; explorerende vragen stellen voordat je er als OR mee richting een bestuurder gaat: waar rook is, is meestal ook vuur; je kunt je daarbij ‘verwonderend’ opstellen, nieuwsgierig (lerend en onderzoekend) naar waar dat signaal vandaan komt, zonder een oordeel te geven)
 • hoe waarborg je de privacy van mensen en daarmee een gevoel van veiligheid,
 • hoe voorkom je beschadigingen van mensen
 • maar niet onbelangrijk: wil jij als OR signalen (die welke bedoeld zijn) doorgeven, of leg je juist elk signaal dat je krijgt terug bij degene die het afgeeft …
 • en geef je daarbij handvatten hoe men er zelf aan kan werken – een werkwijze die past bij zelforganisatie …
 • enzovoorts, te bedenken door jouw eigen OR en bestuurder

Verwonderen

Als je open staat voor de dingen die om je heen gebeuren, zie je meer, hoor je meer, voel je meer. Dan vang je misschien signalen op, of je krijgt ze. In beide gevallen kun je je verwonderend, nieuwsgierig (in de zin van positief onderzoekend) opstellen en het er samen over hebben. Als medewerkers er niet zelf uitkomen, kun je het er als OR met de bestuurder over hebben. Maar dan bij voorkeur op basis van afspraken, die je er al lang een keer over hebt gemaakt.

1 Comment on Verwonderen – hoe ga jij om met ‘signalen’?

 1. Pieter van der Have
  27 september 2016 at 15:26 (3 jaar ago)

  Hallo Henny,

  Je manier van op signalen reageren bepaalt of je ze in de toekomst blijft ontvangen.
  Goed geschreven! Het gaat over leren luisteren en aandacht schenken. Daar kan ieder zijn voordeel mee doen en is niet alleen voorbehouden aan de OR.

Leave a Reply