Invloed – ‘alle snelwegen dicht …’

De kracht van medezeggenschap van burgers en medewerkers

Voor alle weggebruikers die zich niet aan de regels houden …

Voor de autoriteiten ter overweging: ‘gooi alle snelwegen dicht!’

Deze week reed ik langs een traject dat was afgesloten. Op teletekst was de dag ervoor vermeld: ‘N-weg gesloten tussen X en Y gedurende ca. 3 weken. Reden volgens het persbericht: OMDAT DE WEGGEBRUIKERS ZICH NIET AAN DE REGELS HOUDEN EN ER GEVAARLIJKE SITUATIES ONTSTAAN…

Een gevaarlijk traject van ca. 2 kilometer was de oorzaak, dat de N-weg tussen X en Y werd afgesloten. Slechts in één richting. Bijzonder ook: de ene kant op houden weggebruikers zich niet aan de regels, de andere kant op …? Bij de afgesloten afslag in tegengestelde richting stond een aardige rij auto’s in de file en vooral veel (lange) vrachtwagens. Via een niet al te grote rotonde werd de hele meute, een paar honderd per dag, omgeleid.

Mijn gedachten gingen naar de omleidingen/(sluip)routes. Waar trekkers rijden die zo breed zijn (of de weg zo smal is) dat het ene wiel de berm aan de ene kant bijna raakt, en het andere de berm aan de andere kant, auto’s telkens moeten laten passeren. De gevaren voor schoolgaande en toeristische fietsers. De open erven en de dorpskernen. En dan heb ik het nog niet over de nadelen voor het milieu, voor het kapotrijden van bermen enzovoorts.

Oorzaak van de omleiding: omdat weggebruikers zich niet aan de regels houden …

‘Alle snelwegen dicht …’

Wie bedenkt dan, om een traject af te sluiten omdat weggebruikers zich niet aan de regels houden!? Zou degene die zich op weg A niet gedraagt, dat wel doen op weg B? Dagelijkse voorbeelden zijn onder andere: inhalen over de dubbele streep, te hard rijden, vooral bij gevaarlijke wegopbrekingen, files veroorzaken door mede weggebruikers geen ruimte te laten bij het invoegen door een kennelijk gebrek aan kennis van het begrip ‘ritsen’, op je trekhaak proberen te gaan zitten … (waarbij ik dan altijd de neiging heb te roepen: ‘kom maar, ga er maar op zitten, dan trek ik even wat harder om je er weer af te krijgen …’), enzovoorts.

Kunnen de autoriteiten dan niet beter overwegen alle snelwegen af te sluiten, om de lijn door te trekken naar het besluit over dat korte traject op die N-weg?

Cirkel van invloed

Zo reed ik in gedachten verder. En kwam bij medezeggenschap en de cirkel van invloed. Kan ik als individuele mede weggebruiker iets bereiken in dit geval? Ik denk het niet. Ik zou hooguit een brief kunnen schrijven met een voorstel om in plaats van een traject te sluiten, elke dag en op meerdere plekken op die 2 kilometer te controleren/flitsen. Dat levert in elk geval een aardig bedrag aan boetes op waarmee de economie gespekt wordt. Mooie melkkoe waar heel veel goede dingen mee gedaan kunnen worden. Denk ik. Waarmee niet bewezen is dat gedrag dan altijd wordt aangepast. Maar daar houdt het dan op. Aangekomen bij mijn einddoel liet ik het onderwerp los.

Invloed burgers

’s Avonds vond ik het plaatselijke blad in mijn brievenbus. Er stond een duidelijker uitleg in, maar nog steeds met de melding dat het traject was gesloten. Vervolgens las ik diezelfde avond op teletekst, dat ‘het traject weer open gaat, omdat burgers geklaagd hadden over het vele sluipverkeer en de gevaarlijke situaties’… Yes, burgers aan zet. Er worden nu veiligheidsmaatregelen genomen, omdat burgers zich hebben geprofileerd. Hoe mooi is dat.

Invloed medewerkers – zelforganisatie, -sturing

Waar ligt nu de relatie tot invloed van medewerkers? Kan gesteld worden dat er vooral reacties komen als er iets (plotseling) verandert?

Langs de N-weg staan geen huizen, dan komen geen klachten. Langs de omleidings- en sluiproutes staan wel woonhuizen. Medeweggebruikers die al langer rijden, zien geen fouten meer van elkaar of maken zich er elk geval niet allemaal meer druk om, dienen geen klachten in over het algemeen. De nieuwe situatie (omleiding) leidt ertoe dat anderen die fouten of onvolkomenheden nog wel duidelijk zien. En er direct tegenin gaan.

Dat zou kunnen betekenen dat je vooral een reactie krijgt op het moment dat er veranderingen worden doorgevoerd. Na verloop van tijd treedt meestal weer gewenning en acceptatie op. En dat zien we eigenlijk allemaal terug in ons dagelijks werk. Ook bij de OR. Op het moment van veranderingen binnen de organisatie heeft de OR geen moeite om leden te vinden, als alles zijn gangetje gaat is dat vaak veel moeilijker.

Wat dat betekent voor een OR die graag ziet dat medewerkers meepraten over beslissingen? Het vraagt iets  van de medewerkers, namelijk dat zij niet wachten met meedenken tot er iets misgaat, of verandert. Maar dat vraagt een omslag in denken bij de medewerkers. En een andere instelling van de leiding. In het contact met hun medewerkers moeten prikkelende vragen gesteld worden over de mogelijke gevolgen van besluitvorming. Ook het oplossingsgericht denken van medewerkers kunnen ze stimuleren. Als dat proces goed (be)geleid kan worden, wordt gewerkt aan meedenken, participatie, bewustwording, zelfontplooiing, dus groei van medewerkers.

Net als bij de burgers, die ervoor opkomen dat een wegdeel open moet blijven en niet moet worden afgesloten vanwege a-sociaal gedrag van weggebruikers die zich niet aan de verkeerswet houden. Toch?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment on Invloed – ‘alle snelwegen dicht …’

  1. Pieter
    3 juni 2016 at 19:41 (4 jaar ago)

    De waanzin van het moment en het korte geheugen spelen een rol. Het is triest maar even niet anders!

Leave a Reply