Coaching en advies medezeggenschap

Onder de naam HBL Advies werk ik voor het MKB en zorginstellingen als coach en adviseur op het gebied van medezeggenschap. U kunt bij mij terecht voor deskundig, zorgvuldig en snel advies over proces, procedures en reglementen. Daarbij beschik ik over een groot netwerk van deskundigen op diverse terreinen.

HBL Advies staat voor een pragmatische aanpak
van proces, procedures en teksten.

Zeg me wat u nodig heeft en ik probeer uw vraag (binnen de ruime kaders van de Wet op de ondernemingsraden/Wor) op het gebied van medezeggenschap/OR-aangelegenheden te beantwoorden:

 • opstarten van ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • organiseren (eerste) verkiezingen
 • constructief overleg met het medezeggenschapsorgaan
 • het kiezen van een trainer voor de OR
 • voorbereiding van (algemene) vergaderingen
 • bouwen aan vertrouwen om uw organisatiedoelen sneller te halen
 • coachingsmogelijkheden
 • uitbesteding opstellen redactionele stukken aan de professional
 • wie u kan adviseren over bijna alle vragen inzake medezeggenschap?

Neem daarvoor gerust contact op met HBL Advies.

vraag

 


 

HBL Advies werkt voor:

 • medezeggenschapsorganen: (centrale) ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (pvt)
 • individuele OR-leden en Pvt-leden
 • WOR-bestuurders
 • personeelsadviseurs

vraag


 

Het ontstaan van HBL Advies:

HBL staat voor mijn naam: Henny Bouman-Land. HBL Advies is ontstaan vanuit een langdurige algemene ervaring op het gebied van medezeggenschap, een in beginsel autodidactische ontwikkeling, een afgeronde HBO-opleiding Personeel & Arbeid en een persoonlijke kijk op coaching en advisering.

Ik zie – en help – mensen en groepen graag groeien

 

Ik bied u ondersteuning vanuit de gedachte dat:

 • eerlijkheid en transparantie werkt
 • ieder individu zijn of haar eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheid heeft
 • vertrouwen geven leidt tot vertrouwen krijgen
 • constructieve feedback bijdraagt aan ‘een levenlang leren’
 • inlevingsvermogen helpt elkaar beter te begrijpen
 • meerdere invalshoeken betere oplossingen bieden
 • elke vraag of probleem als uitdaging gezien kan worden
 • wet- en regelgeving niet leidend zijn, maar randvoorwaarden
 • organisaties en bedrijven met een adequate invulling van medezeggenschap groeien vanuit de innerlijke kracht van iedere medewerker, directie incluis.

vraag