Niets is blijvend – Wat, als er geen (W)OR meer is?

Met zelfsturing in organisaties naar ‘geen OR meer nodig’? Kan dan de Wet op de ondernemingsraden (Wor) worden opgeheven en daarmee de ondernemingsraad (OR)?

Als (kleine deel)mantelzorger van mijn vader (naast mijn gewone werk) en als oppas van mijn kleinzoon ben ik in sommige weken met beiden bezig, verricht ik dezelfde handelingen. De oudere stapt met bijna 90 jaar steeds minder goed, ook met steunpunten en  de kleine loopt met 9 maanden met steunpunten (erg ondernemend). Niets is blijvend. De één wordt trager, de ander sneller, de één moeten we een keer loslaten, de ander ook, maar onvoorziene omstandigheden voorbehouden gaat die nog een heel leven tegemoet.

Hebben zelfsturing, samensturing en zelforganisatie tot gevolg, dat er geen OR meer nodig is?

De onderwerpen die met een OR besproken moeten worden of op basis waarvan de OR een gesprek met de ondernemer aan kan gaan, zijn terug te vinden in de Wor, in onder andere de artikelen 23, 24, 25, 27, 31 (en a tot en met e) en 38.

Zelfsturing, samensturing en zelforganisatie vinden plaats in de praktijk, op de werkvloer, door individuele medewerkers, en teams. Medezeggenschap is bedoeld voor alle medewerkers. Maar zijn alle Wor-onderwerpen ook iets waar alle medewerkers over mee kunnen praten? Lang niet alle niet gekozen medewerkers hebben daarvoor voldoende kennis in huis. Of is het de bedoeling dat de onafhankelijke OR (eenmaal gekozen besluit de OR zelf, als bij een gemeenteraad, als bij een Tweede Kamer) toch de hem toebedeelde taken vanuit de Wor blijft behandelen? OR-leden kunnen zich laten scholen. Daarnaast kan ook de OR onder voorwaarden externe deskundigen inhuren.

Wat, als er geen (W)or meer zou zijn?

Wordt een – in mijn ogen – goed in elkaar zittende wet met veel ruimte voor maatwerk aan de kant gezet? Zijn alle medewerkers vanaf dat moment voldoende toegerust, zelf organiserend, zelfsturend, samensturend, om zich te laten betrekken bij besluitvorming in hun organisatie? Of komen dan klassiekers toch weer om de hoek kijken?

Niets is blijvend

Niets is blijvend, alles draait door. Net als bij loslaten en geboorte draait alles door. Waar voor de één de wereld steeds kleiner wordt, staat de andere te popelen om de wereld te ontdekken. Ook bij het loslaten van de Wor of het opgeven van een OR draaien organisaties door. Hoe wordt hier tegenaan gekeken door jouw OR?

 

Leave a Reply