Kruising? – OR en inzet externe adviseur

De grens van kennis

‘Is dit nou een kruising tussen een Newfoundlander en een Sint Bernhard?’ Toegelicht werd, dat dat toch ook twee grote rassen waren en dit ventje van ruim 50 kilo kon een kruising zijn…

De vraag werd me gisteren echt gesteld. Wat moet je dan als eigenaar van een Berner Sennenhond als antwoord geven… Ik stond even met de mond vol tanden: ad rem reageren is geen sterke kant van mij. Achteraf bedenk ik dan reacties als ‘als je een poedel ziet vraag je toch ook niet of het een kruising tussen een labradoodle en een chiwawa is :), maar dat was misschien verkeerd gevallen. Mijn antwoord gaf de feiten weer: ‘Nee, dit is een rasechte Berner Sennenhond.’ Dat kende de vraagsteller niet. Echte kennis van hondenrassen ontbrak …

Wat me prompt erna – hoe vaker je een blog schrijft, hoe sneller je bij een voorval of iets wat je ziet een relatie legt – deed denken aan de grenzen van kennis, in dit geval van een OR.

OR en inzet externe adviseur

Een OR krijgt – als het goed is – te maken met diverse onderwerpen. Alle zijn terug te vinden in de Wet op de ondernemingsraden (Wor), inclusief de mogelijkheid mee te praten over alles wat de OR zelf daarnaast nog belangrijk vindt. Hoe een OR daarin te werk gaat, is aan de OR zelf. Idealiter worden hierover in goed onderling overleg met de bestuurder afspraken gemaakt.

Een OR is samengesteld uit het totaal aantal medewerkers van een organisatie. Het betreft – als het goed is – een afspiegeling vanuit die organisatie, met – idealiter – medewerkers uit verschillende locaties of afdelingen en met verschillende achtergronden.

Toch zal niet elk onderwerp waar een OR mee te maken krijgt, voldoende door de OR zelf beoordeeld kunnen worden. Weet elke OR waar hij op moet letten ingeval van financiële stukken? Of bij een overname van organisatie? Of bij outsourcing van een onderdeel? In zo’n geval kan de OR gebruik maken van zijn eigen wettelijke mogelijkheid om zelf een externe deskundige in te huren. De kosten hiervoor moeten voorafgaande aan het inzetten van zo iemand wel gemeld worden aan de bestuurder.

OR, ken je grenzen

Een OR die zijn grenzen kent, in durft te zien zelf geen of onvoldoende verstand/kennis van iets te hebben en zelf externe deskundigen inzet, kan een betere gesprekspartner zijn voor de bestuurder.

 

Leave a Reply