Gefeliciteerd … / OR, zichtbaarheid, achterban, opvolging

 Gefeliciteerd …

‘Gefeliciteerd …’, in mijn LinkedIn mailbox, een paar keer afgelopen week. Verder niets. Leuk, toch? Of …? Zoiets maakt me nieuwsgierig. Dan stuur ik een mailtje: ‘dankjewel, maar waarmee?’, of mijn eerste mail ‘uhhh, waarmee’? De eerste reacties rollen binnen. ‘Met je jubileum!’ … jaaaa, dat schiet nog niet op. Welk jubileum? Antwoord: ‘dat je zoveel jaar bij die vraagbaak werkt’, of bij die, of ‘bij …’. ‘Dat je zoveel jaar eigenaar bent van HBL Advies’, ‘dat je …’.

Nou snap ik hem. LinkedIn houdt voor mij in de gaten wanneer ik met iets gestart ben. Als ik dat werk nog steeds doe, is dat na 1 jaar, 2 jaar, enz. kennelijk een bericht (van LinkedIn!) waard. Is dat nou iets typisch Amerikaans? Ik ben helemaal niet van jubilea (en vergeet mijn eigen trouwdatum en soms … zelfs mijn verjaardag).

Om kort te gaan: als je veel dingen, hoe klein ook, omhanden hebt, zorgt LinkedIn er wel voor dat je onder de aandacht komt, of ‘in het licht komt’. Omdat het zoveel onverwachte aandacht trok, kon ik het plotseling linken aan mijn vakgebied:

Hoe goed is jouw OR bekend bij de achterban?

 

Trekt jouw OR aandacht?

 

Als jouw OR veel omhanden heeft, is er dan tijd voor de achterban?

 

Wie promoot de OR bij jouw organisatie?

 

Wordt de OR wel gepromoot of juist niet en wordt het dan tijd voor een goed gesprek?

OR en achterban

Een OR kan toegevoegde waarde leveren, zou dat mijns inziens vooral moeten willen. Een bestuurder kan daar veel aan hebben. Maar de OR is gekozen door een achterban, die – als het goed is – ook iets van die OR verwacht. Omdat een OR een – voor de wet althans – onafhankelijk orgaan is, zoekt die OR ook contact met de achterban om te weten hoe de collega’s over onderwerpen denken. Toch? Het hoeft niet: de OR kan zelfstandig besluiten nemen. Net als een gemeenteraad, of de Tweede Kamer. Doen ze het niet naar de zin van de achterban en beslissen ze alles buiten de mensen om die hen gekozen hebben, worden ze bij volgende verkiezingen waarschijnlijk vanzelf door anderen vervangen. Niet altijd, maar vaak wel. Het kan, maar hoeft niet, als er geen verkiezingen gehouden kunnen worden omdat niemand zich verkiesbaar wil stellen …

Ik hoor regelmatig OR’en aangeven, dat het zo moeilijk is om nieuwe mensen voor de OR te vinden. Waar ik werk(te), heb ik al meerdere malen verkiezingen (mee) mogen organiseren. De OR’en waarvoor ik werk, hebben zelden vacatures. En als die er zijn, worden ze meestal ingevuld.

Werken aan zichtbaarheid en OR-opvolging

Een paar tips om medewerkers ‘warm’ te krijgen voor een OR:

 • laat je schriftelijk zien: maak agenda’s en (jaar)verslagen bekend aan iedereen. De wijze waarop, het ‘hoe’, mag ook in een andere vorm. Te denken valt aan nieuwsbrieven.
 • Laat je op de werkvloer zien: laat weten dat je lid bent van de OR, dat een OR alleen maar goed werk voor de collega’s kan doen als hij ook gevoed wordt door die achterban.
 • Betrek je achterban bij het OR-werk. Dit kan via deelname aan commissies of werkgroepen door andere medewerkers, maar ook door mensen deel te laten nemen aan een (digitale) klankbordgroep van de OR.
 • Laat medewerkers zoveel mogelijk zelf in de praktijk meepraten met nieuw te vormen beleid; in het kader van zelforganisatie of zelfsturing zou dat moeten kunnen.
 • Luister goed naar je achterban.
 • Geef oprechte aandacht.
 • ‘Hoor’ de onderstroomgevoelens en vraag erop door.
 • Waak voor de valkuil dat je als OR problemen gaat overnemen, een klachtenbureau wordt. Kies daarentegen voor het geven van handvatten hoe medewerkers zelf iets op kunnen lossen, of voor het verwijzen naar de juiste personen die kunnen helpen zoeken naar oplossingen.
 • Waak voor de valkuil aan te nemen dat iedereen mondig genoeg is. De meeste collega’s kunnen heel goed zelf hun zaken regelen met hun leiding, maar de ene mens  is ermee opgegroeid en opgevoed, en de andere niet; als iedereen voor zichzelf op zou kunnen komen, zouden dan niet heel veel beroepsgroepen  opgeheven kunnen worden?
 • Bouw vertrouwen op: zeg wat je doet en doe wat je zegt, en als je een afspraak niet na kunt komen, leg dan uit wat daarvan de reden is (de Zorgbrede Governance Code bijvoorbeeld gaat uit van: ‘pas toe of leg uit’, ofwel: afspraken worden nagekomen, tenzij je een afwijking ervan uit kunt leggen). Als dit voor een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht kan gelden, lijkt het voor de hand te liggen dat het ook voor een Ondernemingsraad richting achterban kan gelden.
 • ‘Huwelijk is een werkwoord’, zo ook OR-werk. Vanaf het moment dat je als OR gekozen wordt of in elk geval start:
  • kun je al starten met werken aan de relatie met je achterban
  • ervoor zorgen dat die achterban je kent
  • en weet wat je doet
  • als ook ziet wat je (hebt) bereikt
  • om op die manier op enig moment nieuwe mensen te enthousiasmeren zich kandidaat te stellen voor de volgende OR.

Promotie van de OR

Als een OR een goed contact heeft met zijn achterban, komt op enig moment mogelijk ook de opmerking: ‘gefeliciteerd …’ Dan kun je vragen ‘waarmee’? Dan hoor je hopelijk uit de achterban terug, dat het management heeft gesproken over toegevoegde waarde van de OR, de OR heeft gepromoot.

 

 

 

 

 

Leave a Reply