Duplo – OR en ‘schatkist’

Hoe groot is de schatkist van jouw OR aan ervaringen en kennis? En gebruik je die voor je werkwijze?

Soorten coaches

Je hebt coaches en coaches. De één doet het met paarden, de ander met schapen, je kunt ook coachen met duplo! Via Jolanda Wicherson, Flevolandse zakenvrouw 2015, neem ik deel aan ‘zeepkist’ bijeenkomsten van een groep ondernemende vrouwen. Zij biedt via Facebook de gelegenheid in een keten kennis te maken met elkaars werkzaamheden. Op die manier kun je a) elkaar beter leren kennen en b) een ander in haar werkzaamheden aanbevelen. Afgelopen week heb ik kennis gemaakt met een coach die met duplo werkt.

Als het goed is heb intussen geleerd van mijn ontmoeting met een paard. Het liet mij zien dat mijn vertrouwen soms zo groot is, dat iemand veel te dichtbij kan komen en me pijn kan doen. Daar kun je erg veel last van krijgen! Van harte aanbevolen zo’n paardencoaching. Ik stel me voor dat het bij schapen niet veel anders gaat.

Nu duplo. Ik kan me niet herinneren dat er zoveel verschillende duplo-poppetjes zijn. Aan de hand van een casus ontstond al snel een levensverhaal. Ik kan me voorstellen dat die manier van coachen heel veel goeds kan doen. Het gaat natuurlijk niet alleen om dat verhaal. Dat brengt slechts iets in beeld. Het coachen kan daarna plaatsvinden: hoe ga je er nu mee om.

Gelukkig had ik een geweldige supervisor op mijn opleiding en kan ik aardig reflecteren op eigen handelen. Wat overigens niet wegneemt dat ik van mening blijf dat iedereen, in welke functie ook, baat kan hebben bij een soort van personal coach. Iedereen heeft wel eens last van blinde vlekken en een respectvolle relatie met een goede coach kan wonderen verrichten. Een gesprek af en toe met een echte vriend ook :).

Tijdens de sessie kwam de coach al snel op de proppen met een schatkistje. En in de loop van dat uur kwam er een grotere versie op tafel die mijn ervaringen en kennis moest uitbeelden. Het deed me denken aan een levensmotto dat ik al eerder citeerde in een blog.

OR en ‘schatkist’

Een OR bestaat uit (gekozen) medewerkers, mogelijk met een volgens reglement bepaalde vertegenwoordiging van verschillende groepen in de onderneming zodat er een  afspiegeling vanuit de organisatie ontstaat. (In artikel 9, lid 4 Wet op de ondernemingsraden (Wor) wordt aangegeven dat in het reglement hiervoor voorzieningen getroffen kunnen worden met de tussenvoeging ‘… indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming …’.)

Heb je als OR al eens geïnventariseerd, hoe groot de schatkist aan ervaringen en kennis van alle leden samen is? Voorwaarde hiervoor is dan wel, een gevoel van veiligheid binnen de OR om je ervaringen te delen. Een hiervóór liggende vraag is misschien wel: wil je die ervaringen wel delen en weten?

Wat kun je eigenlijk, of … kun je eigenlijk wat met een schatkist aan ervaringen en kennis?

Werkwijze OR

Elke OR en elke organisatie heeft zijn eigen werkwijze. De OR is volgens diezelfde Wor een onafhankelijk orgaan. Elke OR die telkens weer gekozen wordt, moet zelf zijn eigen reglement met daarin zijn eigen werkwijze aan het begin van iedere zittingstermijn vaststellen. Je kunt ervoor kiezen:

  • overal bovenop te gaan zitten wat volgens de Wor met een OR besproken dient te worden (dat kan, als je voldoende tijd voor je OR-werk weet te krijgen), of
  • een inschatting maken van alles wat in een jaar op je af komt op basis van de halfjaarlijkse overleggen in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht (dan moet je die wel houden en ook conform de Wor), of
  • alleen daarop inhaken waar een Wor-bestuurder de OR bij betrekt, of
  • samen met de Wor-bestuurder een manier bedenken om invulling te geven aan ‘medezeggenschap’; waarbij de gezamenlijke beeldvorming van het begrip een ontdekkingstocht op zich is. De Wor biedt die mogelijkheid en heeft brede marges waarbinnen gewerkt kan worden.

Relatie schatkist en werkwijze

Circa twintig jaar werken met de Wor en met alle mogelijkheden van die wet, hebben mij het idee gegeven dat de werkwijze van de OR mede afhangt van de schatkist aan ervaringen en kennis van de leden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ondernemingsraden zijn die voortborduren op de werkwijze van een vorige OR en wat daar de ervaringen mee zijn.

 

 

1 Comment on Duplo – OR en ‘schatkist’

Leave a Reply