Diensten

Coaching, advies en opstellen van documenten of teksten

Wilt u gebruik maken van de diensten van HBL Advies, informatie opvragen of een andere vraag aan mij stellen, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via het formulier op deze website contact met mij opnemen. Afhankelijk van uw vraag wordt vervolgens gekozen voor een telefonisch gesprek, een persoonlijke kennismaking of alleen online contact.

 

Coaching

Coaching van HBL Advies is erop gericht:

 • mensen via gerichte vraagstelling te begeleiden om gewenste resultaten en noodzakelijke doelen te halen
 • met behulp van ieders eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten

vraag

 

 

Advies

HBL Advies adviseert u deskundig, zorgvuldig en snel over alles wat te maken heeft met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het kan onder andere gaan over:

 • de wijze van overleg voeren, ook inzake de algemene vergadering met de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht
 • rechten en plichten, procedures, het opstellen van documenten
 • de vorm van medezeggenschap bij en na een fusie
 • vormgeving en eventuele tijdelijke invulling van het (ambtelijk) secretariaat
 • het inrichten van de verkiezingen
 • het opstellen van documenten
 • het overleg met de achterban.

vraag

 

Opstellen documenten en teksten

HBL Advies adviseert niet alleen over documenten en teksten. Desgevraagd worden deze ook opgesteld, met inachtneming van wet- en regelgeving.
Te denken valt daarbij aan:

 • een voorlopig en/of een definitief reglement voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • een adviesaanvraag of instemmingsverzoek van de bestuurder
 • instellingsbesluiten voor commissies van de ondernemingsraad
 • een ondernemingsovereenkomst
 • een advies- of instemmingsbrief van het medezeggenschapsorgaan
 • een initiatiefvoorstel van de ondernemingsraad
 • een definitief besluit van de bestuurder
 • een jaarverslag van de ondernemingsraad
 • een draaiboek voor verkiezingen

vraag