Bumperklever … OR en tempo(riseren)

Van de week gebeurde het weer: een bumperklever, op een weg waar gewerkt wordt, waar je maar 70 mag rijden, waar telkens geremd wordt. Normaliter schud ik ze vrij snel af. Hoe dichter ze op me zitten, hoe groter mijn afstand tot mijn voorganger. Als er geremd wordt, rem ik niet maar laat de auto uit glijden. Meestal werkt het. Degene die achter me rijdt krijgt het dan op de heupen omdat de snelheid onverwacht lager wordt en neemt afstand. De persoon die vanmorgen achter me reed, had kennelijk voldoende adrenaline om ad rem te reageren en te blijven kleven.

Ik laat me door zo iemand niet opjutten. Ik heb een goede trekhaak… Wie daar op terecht komt, kan ik nog een beetje helpen … Intussen had ik mooi tijd om mijn volgende blog in gedachten al weer rond te krijgen.

OR en tempo(riseren)

Regelmatig krijg ik de vraag wat een OR kan doen als de bestuurder altijd op het laatste moment met een adviesaanvraag of instemmingsverzoek komt. En dan met klem vraagt om binnen een week, hooguit twee, te reageren. ‘Dat gebeurt nou altijd …’. ‘En als we er dan nog iets in willen veranderen krijgen we als antwoord: ‘Er hebben al zoveel mensen met verstand van zaken naar gekeken, het management is al akkoord, maar ik neem jullie reactie mee en dan kijken we wat we nog kunnen doen.’ Herkenbaar?

Minimaal aantal cursusdagen OR-leden

Voordat ik mijn advies afgeef, stel ik meestal wat vragen, bijvoorbeeld:

 • als het steeds gebeurt, laten jullie het kennelijk ook gebeuren … al eens over nagedacht?
 • de Wet op de ondernemingsraden (Wor) biedt zoveel ruimte om medezeggenschap goed in te vullen … hebben jullie het met je trainer al eens gehad over de vele mogelijkheden, waaronder die om tijdig bij onderwerpen betrokken te worden en dus nog aandachtspunten mee te kunnen geven die van invloed zijn? Waarna de OR in principe bij de definitieve adviesaanvraag of het definitieve instemmingsverzoek alleen maar een formeel moment van aftikken nodig heeft?
 • ‘meenemen’ is niet hetzelfde als ‘overnemen’: worden jullie opmerkingen ook wel eens overgenomen, of blijft het bij meenemen …?

Het zijn eye openers voor de één en vaak aanleiding voor echte gebruikmaking van de vijf  cursusdagen waar OR-leden jaarlijks minimaal recht op hebben.

De haastige bestuurder – de oplossing?

Als de bestuurder altijd op het laatst met (al dan niet formele) informatie komt, wordt het misschien tijd om daar in een cursus eens aandacht aan te besteden. Ook om te voorkomen dat de OR overgaat tot temporiseren, tot vertraging in de afronding. Zinvol is het dan, ook de bestuurder een dagdeel uit te nodigen. De begeleider kan dan:

 • uitleg geven over de verschillende mogelijkheden van medezeggenschap
 • toelichten waarom het beter is de OR op tijd bij zaken te betrekken: de meeste OR’en willen wel vlot meewerken en juist niet temporiseren
 • de wensen van OR en bestuurder naast elkaar leggen
 • meehelpen om daar waar men van mening verschilt tot een ‘beste oplossing’ te komen
 • zo mogelijk als coach – naar zowel OR als bestuurder – fungeren om de nieuwe samenwerkingsrelatie vorm te geven

Zoiets gaat niet van de ene op de andere dag. Dat heeft te maken met hoe mensen in elkaar steken, hoe organisaties werken, soms zelfs in welke omgeving een bedrijf is gevestigd … Gelukkig zijn er trainers die zowel OR-leden als bestuurder hierbij kunnen en willen helpen.

Metafoor

(Met dank voor de aanvulling van een meelezer.) Even visualiseren tot metafoor? Twee auto’s, in de voorste de OR, in de achterste de bestuurder, gehaast, opschieten … Wie bepaalt dan het tempo?

De trekhaak versus samenspel OR/bestuurder

Niemand die erbij gebaat is, maar als iemand onderweg niet goed oplet, te dichtbij komt, bestaat het risico dat hij mijn trekhaak toch een keer ‘pakt’. Dat er een aanrijding ontstaat.

Zoiets kun je beter voorkomen. Als OR, maar ook als bestuurder. Een aanvaring in medezeggenschapsland kan leiden tot juridische procedures. Hoewel ik advocatuur, rechters, juristen c.s. ook werk gun, raad ik in principe dergelijke procedures voor degenen die het betreft, af. Bij het getouwtrek dat heel lang kan duren, heb ik de ellende van veel mensen gezien.

Aanrijding voorkomen is beter dan genezen … bespreek samen hoe het anders kan,

En:

Samen werken leidt tot beter samenwerken.

2 Comments on Bumperklever … OR en tempo(riseren)

 1. JOhan Berends
  24 augustus 2015 at 10:54 (4 jaar ago)

  Geweldige blog Henny! Complimenten met de gevonden metafoor en de aangedragen oplossingen. Remmen is temporiseren, maar beter is samen gas geven op professionele medezeggenschap.

  Ik wens je een drukke herfst 😉

  grt
  JOhan, OR-coach ook.

 2. admin
  24 augustus 2015 at 18:31 (4 jaar ago)

  Dankjewel Johan voor dit compliment. Maar de eer voor de metafoor gaat naar mijn meelezer. Ik vond hem zo mooi dat ik hem heb opgenomen (overigens met goedkeuring).

Leave a Reply