Einde toegevoegde waarde.. of einde houdbaarheidsdatum?

Einde toegevoegde waarde… of einde houdbaarheidsdatum?

Misschien herken je dit: na je vakantie kom je thuis om de koelkast half leeg te vinden. Je kinderen hebben deze niet leeggegeten maar alles gecontroleerd op houdbaarheidsdatum. Veel is met de vuilnisman vertrokken, gewoon omdat het nu eenmaal ‘over datum’ was.

Over datum

Tijdens een telefoongesprek afgelopen week begon degene die belde ineens te lachen. Ik vertelde dat de huidige trainer voorlopig nog niet ‘over datum’ was en dat de OR heel tevreden is. Na dat gesprek bedacht ik me dat dit een mooie aanleiding zou zijn voor mijn volgende blog: de ‘toegevoegde waarde’ van een persoon of ondernemingsraad als bijdrage aan een organisatie. Als die bijdrage er niet of nauwelijks meer is, is waarschijnlijk de houdbaarheidsdatum bereikt en kan men beter op zoek gaan naar een andere invulling, toch?

Toegevoegde waarde

Het is belangrijk dat de ondernemer de toegevoegde waarde van het OR-overleg aan het organisatieresultaat ziet. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Als we het Googelen krijgen we 19 begripsdefinities van ‘toegevoegde waarde’. Alle hebben ze alleen te maken met een economische (lees financiële) uitleg. Het begrip ‘waarde’ zonder de toevoeging levert in Google 22 definities op. Daarin is ook sprake van duidingen die los staan van economische uitleg. Maar als ‘toegevoegde waarde’ algemeen (want: Google) alleen een economisch uitleg heeft, kan het dan in een organisatie gebruikt worden en zo ja, op wat voor manier?

Als je in een Raad gekozen bent, dan kiezen anderen je omdat ze vinden dat je toegevoegde waarde hebt. En in dit geval bedoelen ze geen financiële waarde, maar een verrijking van het proces of van de groep, vanwege de kennis die je in huis hebt, je manier van werken of omdat je een goede eigenschap of kwaliteit bezit. En als je adviseur of trainer bent? Hoe constateer je dan of je van waarde bent? Zie je dat aan de meetbare resultaten van je opdrachten, aan je bankrekening of hoor je dat persoonlijk van anderen?
Vind je zelf eigenlijk dat je van toegevoegde waarde bent? Wil je daar eigenlijk wel over nadenken?

In de vraagbaken waarin ik als adviseur deelneem, geef ik in mijn adviezen vaak aan dat het goed is dat je, ook als OR, je toegevoegde waarde kent en laat zien door een goede onderbouwing van je adviezen. Ik denk dan ook dat het heel zinvol is af en toe stil te staan bij de vraag: wat is mijn / onze toegevoegde waarde in dit proces of deze groep? Sta daar ook gezamenlijk eens bij stil. Je kunt constateren dat die waarde er wel degelijk is en mogelijk zelfs beter benut kan worden, maar aan de andere kant: misschien kom je er zo wel achter dat de ‘houdbaarheidsdatum’ is bereikt. Dat het uitkijken naar andere mogelijkheden het overwegen waard is. Bespreek het met elkaar en maak geen overhaaste beslissingen.

Net als in mijn vorige blog met als onderwerp ‘luisteren’ geldt ook hier dat het wel belangrijk is, het samen eens te zijn over een begrip, in dit geval ‘toegevoegde waarde’. Daar kan heel verschillend over gedacht worden.

Net als over de houdbaarheidsdatum van iets in de koelkast. De datum kan voorbij zijn, maar is dan ook de houdbaarheid voorbij…?

Als je goed luistert, hoor je de bomen groeien …

Als je goed luistert, hoor je de bomen groeien …

Het overkwam me onlangs tijdens het uitlaten van mijn hond. Tijdens het wandelen op een prachtige locatie, het Waterloopbos in Kraggenburg, pauzeerden we even bij een bankje.

Het was er heerlijk rustig, we hoorden de vogels fluiten en ook.. heel zacht, een constant geluid, een soort tikken: het ontluiken van de dennenbomen waar we onder zaten. Als we goed luisterden, hoorden we de bomen groeien.

Goed luisteren om elkaar te begrijpen

Goed luisteren is ook van belang bij een overleg tussen een bestuurder en een ondernemingsraad (OR), of een bestuurder en een cliëntenraad en overal waar verschillende belangen een rol spelen.
Verschillende belangen? Een bestuurder en een OR hebben toch hetzelfde belang?
De bedoeling van beide overlegpartners is toch, in gezamenlijk overleg, een bedrijf of organisatie goed te laten functioneren? Dat klopt, er is één gemeenschappelijk belang, maar er zijn verschillende invalshoeken om dat belang te dienen. Die invalshoeken, onder andere vanuit de OR, weegt de bestuurder, voor deze een definitief besluit neemt.
In overleggen waar een OR of cliëntenraad opkomt voor de belangen van de medewerkers of cliënten, is goed luisteren een belangrijk onderdeel. De reden om goed te luisteren is heel eenvoudig: iedereen heeft een eigen kijk op de werkelijkheid, iedereen legt een begrip uit op een andere manier. Zelden wordt dezelfde uitleg aan eenzelfde begrip gegeven. Probeer het maar eens uit met verschillende mensen in je omgeving en het liefst op verschillende niveaus.

Herhalen in je eigen woorden

Wat kun je dan het beste doen om zeker te weten of je ‘gehoord‘ en ‘begrepen‘ hebt wat de ander bedoelt? Door in je eigen woorden te herhalen wat de ander heeft gezegd. Reageert de ander instemmend? Dan kun je verder praten. Je gesprekspartner zal je zeker corrigeren als er een verschil in begrip is.

Als je goed luistert, kan een overleg heel constructief zijn en tot mooie resultaten leiden. Als je goed luistert, kun je het overleg horen groeien, net als de bomen.

1 3 4 5