‘Als ik later groot ben …’ – besluitvorming

Gastenboekje

In een vorige blog refereerde ik aan een gastenboekje ter gelegenheid van mijn eerste kleinzoon. Een vervolgvraag was: ‘als ik later groot ben, waar neem je mij dan mee naar toe?’. Mijn eerste ingeving was ‘Dan neem ik je mee naar de bergen, en laat je zien hoe mooi het bovenop een bergtop is.’ Had ik niet zo snel moeten besluiten? Ik realiseerde me op dat moment niet het leeftijdsverschil …

Adviesaanvraag of instemmingsverzoek

Ondernemingsraden kunnen een formele adviesaanvraag of instemmingsverzoek voorgelegd krijgen, Dit moet schriftelijk. Daarna volgt minimaal 1 overlegvergadering (OV), Vervolgens moet de OR een besluit nemen en een advies (schriftelijk of mondeling) of instemming (schriftelijk) uitbrengen. Tot slot volgt – als de procedure goed wordt gevolgd – een definitief schriftelijk besluit van de ondernemer.

Uitvoeringsbesluit

Uitvoeringsbesluiten die nog niet voldoende waren opgenomen in de oorspronkelijke adviesaanvraag, moeten ook ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Er zijn organisaties die dat stelselmatig over het hoofd zien, bijvoorbeeld omdat ze dit gegeven niet kennen. Aan zo’n uitvoeringsbesluit  zijn geen vormvoorschriften verbonden, Hier kunnen afspraken over worden gemaakt. Zijn die er niet, dan kan een OR die er overleg over wil, een overlegvergadering over beleggen. Maar zo’n uitvoeringsbesluit kan ook onverwachts in een OV worden voorgelegd. Wat doe je dan als OR: besluiten dat je ter plekke adviseert of een week later, als je alle ins en outs in beeld hebt?

De beste besluiten

In diezelfde biografie die ik in dat vorige blog noemde, stond ook dat ‘de beste besluiten een week later worden genomen’. In de toelichting stond dat het feitelijk altijd beter is een voorlopig besluit te nemen, een week bezinningstijd aan te houden en een week later weer bij elkaar te komen voor het definitieve besluit. In zo’n week schieten je ineens voor- en nadelen te binnen, die je in de flow van het eerste gesprek niet hoort of wilt horen. Je bent dan zo gefocussed dat je geen adequate afweging kunt maken. Een week (of meer) later kan dat waarschijnlijk wel, omdat je die voor- en nadelen op hun merites hebt kunnen beoordelen.

Advies over besluitvorming

Ik raad ondernemingsraden aan, voorbereid te zijn op onverwachte adviesaanvragen. De OR kan tijdens een eigen vergadering een standpunt innemen over de vraag: wat doen we bij een onverwachte adviesaanvraag of instemmingsverzoek. Reageren we direct, of pas later? Het helpt voorkomen dat je als OR een week later denkt: hadden we het maar anders gedaan.

Leeftijdsverschil

Tja, en ik? Toen Tina Turner 50 werd dacht ik: als ik er op die leeftijd nog zo sportief uitzie, doe ik het ervoor :). Toen ik voor het eerst naar een bergtop liep onder begeleiding van een gids van 70 jaar dacht ik: als ik dan nog tegen die berg op kom, doe ik het ervoor. Mijn eigen zoon liep met 7 jaar naar die bergtop. Met mijn kleinzoon kan ik er voor zijn 10e en voor mijn 70e ook weer bovenop staan. En genieten van het prachtige uitzicht, bergen ver, zo mooi! Maar het leeftijdsverschil … een week na het invullen van het gastenboekje heb ik me gerealiseerd dat ik heel veel aan mijn conditie moet blijven werken voorlopig … de belofte is gemaakt, ik kan nu niet meer terug, tenzij …

 

Leave a Reply