Aalscholverboom – OR en meedenkende medewerkers

Je achterban bereiken als OR, hoe krijg je wel contact? Aanvullende tip.

Welke OR heeft er geen moeite mee: het contact met de achterban te onderhouden.

Dat kan liggen aan:

  • de achterban kent de OR niet
  • de OR heeft het gevoel geen tijd te hebben
  • een OR gaat ervan uit: wij zijn gekozen, dus we mogen zelf bepalen …
  • andere oorzaken

Bij het uitlaten van mijn hond kom ik langs de vaart dagelijks langs een boom, waarin inmiddels regelmatig veel aalscholvers huizen. Eerst zat er één, daarna nam het aantal toe. Inmiddels tel ik er vaak een stuk of tien. Vanmorgen combineerde dit gegeven plotseling met de vraag:

hoe krijgt de OR contact met de achterban

Ben je als OR gekozen, dan moet je op een voor iedereen zichtbare plaats een overzicht plaatsen, wie deel uitmaken van de OR en waar je hen kunt vinden. Daarnaast stelt de Wet op de ondernemingsraden (artikel2, lid 1), dat een OR moet worden ingesteld – indien in de regel tenminste 50 personen werkzaam zijn in een organisatie – ‘… in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen …’ en ‘… ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen …’.

Hoe wil je als OR invulling geven aan ‘de vertegenwoordiging van’ je collega’s, als je geen contact met hen hebt? Zie ook dit blog erover. Een aantal tips is hierin al opgenomen. Als aanvulling hier nog een tip:

Start klein, dan breidt het aantal zich waarschijnlijk langzaam uit

Je kunt klein starten, met één of meer medewerkers op een locatie, of een afdeling, of van een dienst. De OR kan via het contact met deze persoon vernemen, wat er op die afdeling speelt. Bij zelf organisatie en een vorm van medezeggenschap waarbij medewerkers op de werkvloer zelf echte inspraak hebben in op wat zich binnen hun team en werk afspeelt, kan dit voldoende zijn voor een OR om daar minder (is niet: geen!) aandacht aan te besteden. Dan kan een terugkoppeling in de OR volstaan: daar loopt alles lekker. Daar waar meer traditionele medezeggenschap aan de orde is (de wet is niet gewijzigd, dus er kan binnen ruime kaders heel verschillend invulling aan worden gegeven), hoort de OR via die medewerker terug wat en hoe alles loopt. Wil de OR daar als onafhankelijk orgaan iets mee, dan kan hij dat alsnog beslissen te doen.

Als er regelmatig goed contact is met één persoon, sluiten zich waarschijnlijk vanzelf meer collega’s aan. Dan is het mogelijk net als bij die aalscholvers: één is maar alleen, hoe meer, hoe groter ook het effect (veel aalscholvers samen kunnen ook heel wat lawaai produceren…).

 

 

 

 

Leave a Reply